top of page

Lunch talk with Feminvest

Feminvest FB.png

ENGLISH BELOW

Vi välkomnar våra medlemmar till en inspirerande lunchföreläsning med Feminvest!

Vi vill att du som känner dig nyfiken på aktier, investeringar och sparande ska få möjligheten att träffa likasinnade och bredda din kunskap tillsammans med oss. Den här gången kommer vi gå igenom allt du behöver för att komma igång och investera. Frågor välkomnas såklart!

 

Feminvest har ambitionen att inspirera och utbilda kvinnor att våga äga mer, både som investerare och som entreprenörer. Nätverket har för närvarande närmare 45 000 kvinnor i alla åldrar med den gemensamma nämnaren att de önskar se sitt ägande växa på olika sätt. Feminvest har även ett kvinnligt affärsängelnätverk som primärt investerar i kvinnliga entreprenörer eller jämställda bolag. 

 

Lunchföreläsningen hålls i SB-H1 kl 12.00-13.00 den 29:e september. De första 100 medlemmarna som anmäler sig kommer bjudas på lunch. Notera att föreläsningen sker på svenska.

Anmälan sker längre ner på denna sida. Sista dag att anmäla sig är den 27:e september kl 12.00. 

Det kommer finnas en no-show avgift på 50 kr om du inte kan komma och inte meddelar det till CWA senast 24 timmar innan eventet.

Vi ser fram emot att träffa er där! 

 

ENGLISH

We welcome our members to an inspiring lunch talk together with Feminvest! 

 

We want you, who feel curious about shares, investments and savings, to have the opportunity to meet like-minded people and broaden your knowledge together with us. This time we will go through everything you need to get started and invest. Questions are of course welcome!

Feminvest has the ambition to inspire and educate women to own more, both as investors and as entrepreneurs. The network has at the moment almost 45 000 women in all ages with the common goal that they want to see their ownership grow in different ways. Feminvest also has a female business angel network that primarily invests in female entrepreneurs or coequal companies.

 

The lunch talk will take place in SB-H1 at 12.00 the 29th of September. The first 100 members to sign up for the event will get lunch. Note that this event will be held in Swedish. 

 

Last day to sign up is 27th of September at 12.00. 

There will be a 50 sek no-show fee if you don’t cancel your spot 24h before the event if you can not show up. 

 

We are looking forward to seeing you there!

bottom of page